Reading:
Bitcoin je najväčšou poisťovňou na svete
Share:

Bitcoin je najväčšou poisťovňou na svete

avatar
by Ras Vasilisin
31. May 2023
Bitcoin je najväčšou poisťovňou na svete

Žiadna poisťovňa na svete doteraz nebola schopná ponúknuť poistenie proti vysokej inflácii, devalvácii štátnej meny alebo konfiškácii majetku.

Wikipédia definuje poisťovňu ako právny subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť, a činnosti s nimi súvisiace.

Aj napriek tomu, že bitcoin do tejto rigidnej definície nezapadá, stal sa najväčšou poisťovňou na svete.

Pokúsim sa to objasniť.

Čo je poistenie?

V prvom rade si pripomeňme, čo vlastne je poistenie.

poistenie

Poistenie je jednoducho zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje v prípade poistnej udalosti poskytnúť poistenému poistné plnenie. Poistiť možno život, zdravie, úraz, majetok alebo aj finančné straty.

Bitcoin ako poisťovňa

A ako do toho zapadá bitcoin?
ak mate poistenie

Bitcoin si kupujú investori z rôznych dôvodov. Kým drvivá väčšina mu stále nerozumie a ak si ho kupuje, je to preto, že hľadá rýchle zhodnotenie. A sú aj takí, ktorí ho držia v portfóliu na iný, ako špekulatívny účel.

Tí, ktorí si dali námahu mu porozumieť vedia, že prostredníctvom bitcoinu si kupujú aj poistku proti inflácii, kolapsu bankovníctva a prípadnej konfiškácii bankových účtov. To znamená, že rovnako, ako je to v prípade tradičných druhov poistenia, aj v tomto prípade môže bitcoinové poistenie slúžiť na rôzne účely.

Ale ako presne vyzerá poistenie cez bitcoin?

Znie to neuveriteľne, ale bitcoin ako poistenie je veľmi podobné tradičným poistkám.

Rovnako, ako v prípade tradičných poisťovacích produktov, aj v prípade bitcoinového poistenia platí poistník poisťovateľovi poistné buď v pravidelných platbách alebo vo forme jednorazového poistného.

potopa

A rovnako ako pri tradičných produktoch, aj v tomto prípade sa cena poistného odvíja od mnohých faktorov.

Napríklad, ak si poistník zakúpil poistenie dostatočne skoro, cena poistného je nízka. Ak s kúpou čaká až kým nie je zle, poistné je oveľa drahšie.

Inverzný vzťah medzi bitcoinom a fiat systémom

Medzi výškou poistenia prostredníctvom bitcoinu a stavom finančného systému existuje inverzný vzťah.

Bitcoin je aj najväčšou poisťovňou na svete

Ak sa tradičný fiat systém javí ako stabilný, výška poistného je zvyčajne nízka. Avšak ak si centrálne banky natlačia historické objemy nových peňazí a spôsobia tým rekordnú výšku inflácie, cena poistného cez bitcoin je omnoho vyššia.

Príkladom tejto valuácie je aj súčasná banková kríza. Kým Amerika a EÚ prežívajú najväčšiu bankovú krízu v histórii, bitcoin stabilne naberá na cene. Od začiatku krízy sa posilnil o viac ako 70 percent.

Ďalším takýmto príkladom bola korona kríza v rokoch 2020 a 2021. Po panickej reakcii centrálna banka v USA natlačila 40 percent objemu všetkých dolárov, ktoré kedy boli v obehu a cena bitcoinu okamžite vyletela na historické maximum 69 000 dolárov.

Investori teda práve prostredníctvom bitcoinu hľadajú zabezpečenie voči podobným krízam. A keďže v tradičnom finančnom systéme o krízy nie je núdza, poistenie prostredníctvom bitcoinu naberá na hodnote.

Čím väčšie sú problémy v zastaralom bankovom systéme, tým vyššia je cena  bitcoinu.

 Bitcoin nepotrebuje dozor byrokratov

Bitcoin je aj najväčšou poisťovňou na svete

Obrovskou výhodou bitcoinu voči tradičným poisťovniam je, že nepotrebuje štátny dozor. V prípade centralizovaných poisťovní je veľkým rizikom ich pád, ale aj vyhýbanie sa vyplácaniu poistného plnenia.  Najmä v druhom prípade sme sa o tom mnohí  presvedčili na vlastnej koži. Poisťovňa urobí všetko preto, aby sa vyhla plneniu. To zväčša býva až poslednou možnosťou, keď sa vyčerpajú všetky iné možnosti ako sa z platenia “vyzuť”.

V prípade bitcoinovej poisťovne nič podobné nehrozí. Je plne decentralizovaná, nikto ju nevlastní a neovláda. Taktiež bitcoin nie je potrebné dozorovať štátnymi byrokratmi. Stav aktív bitcoinu je dostupný cez blockchainovú sieť komukoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek na svete.

Nový druh poistenia 

Koncept bitcoinu, ako najväčšej poisťovne je pozoruhodný v tom, že zavádza nový druh neživotného poistenia, ktoré dosiaľ nemalo šancu na vznik.

Bitcoin je aj najväčšou poisťovňou na svete

Žiadna poisťovňa na svete doteraz nebola schopná poistiť klientov proti vysokej inflácii, devalvácii štátnej meny alebo konfiškácii majetku.

Takéto poistné udalosti by boli pre aktuárov príliš nevyčísliteľné a nemerateľné. Navyše takéto  riziká by nikdy nemohli byť v súlade s obchodným modelom tradičnej poisťovne.

Nikto však už dnes nepochybuje o tom, že aj takéto riziká sú opodstatnené. Stačí sa pozrieť na súčasnú bankovú krízu v USA. Príklady kolabujúcich bankových systémov sú však ešte zreteľnejšie v krajinách, ako Argentína, Turecko alebo Rusko.

Bitcoin poskytuje poistenie proti týmto rizikám, a to jedinečným spôsobom.

Navyše pomer rizika a plnenia je výrazne vychýlený v prospech poistníka. Tomu postačuje alokovať 1 až 3 percentá likvidného majetku pre dosiahnutie adekvátneho poistenia proti negatívnym udalostiam.

Na záver

V tomto ponímaní je už dnes bitcoin poisťovňou s trhovou kapitalizáciou viac ako 500 miliárd USD, ktorej dôverujú stovky miliónov ľudí na celom svete.

Jediné čo stačí, je nakúpiť bitcoin a rovnako ako v prípade iných druhov poistenia dúfať, že nikdy k plneniu poistného nedôjde.

 


Share this article:

divider graphic

Related Articles

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon