Reading:
Krypto otvára nové možnosti pre obchodovanie s komoditami
Share:

Krypto otvára nové možnosti pre obchodovanie s komoditami

avatar
by Virtuse Admin
10. November 2018
Krypto otvára nové možnosti pre obchodovanie s komoditami

Obchodovanie s komoditami je tu už od staroveku. Prvé obchody sa realizovali s obilím či dobytkom, neskôr aj s drahými kovmi ako zlatom a striebrom. V ranných časoch bez existencie peňazí išlo o jednoduché výmenné obchody.

V súčasnom svete sa obchodované komodity dajú rozdeliť do štyroch hlavných kategórií: agro, energetika, kovy a tiež enviro.

Existujú predovšetkým dva hlavné dôvody, prečo sa investori zaoberajú obchodovaním s komoditami  a to pre diverzifikáciu svojich portfólií,  ako aj pre rastúci dopyt poháňaný rastom počtu obyvateľov.

 

Diverzifikácia portfólií

Ak máte okrem akcií a dlhopisov v portfóliu aj komodity, pomôže vám to znížiť celkové riziko vašich investícií. Niektoré komodity totiž majú negatívnu koreláciu s tradičnými aktívami, čo môže znížiť volatilitu vášho portfólia.

Tu je niekoľko príkladov z Moore Research Center, Inc. (MRCI): Gold (CMX) a US Dollar Index (ICE) má koreláciu -0,91. S&P 500 E-Mini (CME) a ​​sójové bôby (CBOT) majú koreláciu -0,77.

 

Rast dopytu

Súčasnú svetovú populáciu tvorí už 7,2 miliardy ľudí a Organizácia Spojených národov (OSN) predpovedá, že do roku 2050 narastie na 9,8 miliardy.

Práve rast populácie a demografické zmeny viedli k oveľa vyššiemu dopytu po komoditách. Je to jednoducho spôsobené tým, že stále viac ľudí sa snaží nasýtiť svoje rodiny poľnohospodárskymi produktmi a zároveň spotrebúva stále viac tepla a svetla pri prevádzke svojich obydlí.

 

Bariéry vstupu

Vstup na trhy s komoditami však nie je až taký jednoduchý a zďaleka nejde len o vyplnenie formulára a otvorenie účtu. Existujú tu vysoké prekážky vstupu, ktoré odradili mnohých potenciálnych investorov, ako napríklad, že musíte splniť podmienky “akreditovaného investora”. To v praxi znamená, že musíte skladať „tučné“ zálohy a preukazovať vysoké depozity. Ak váš ročný príjem nedosiahne aspoň 200 tis. USD, na trhy v USA sa nedostanete. Súčasné podmienky na burzách s komoditami teda rozhodne nie sú pre každého, ale naopak väčšina spomínanej svetovej populácie stoji bokom a obchodovanie je výsadou pár „vyvolených“.

Crypto otvára dvere

Vďaka blockchainu a novej krypto ekonomike však vznikol nový koncept tokenizácie, pri ktorom  práva k majetku – ako napríklad vlastníctvo nehnuteľnosti, vlastného kapitálu alebo komodity –  môžu byť konvertované na digitálny token.

Tieto tokeny je možné obchodovať bez ohľadu na geografické obmedzenia alebo obchodné hodiny. Okrem toho, poplatky za transakcie sú výrazne nižšie, pretože nie je potrebné  zapojenie žiadnych sprostredkovateľov, ako sú makléri, clearingové domy a podobne.

Tokenizácia vytvára zaklady pre nový ekonomický model – tzv. model fragmentovaného vlastníctva majetku. To v praxi znamená, že investori môžu vlastniť len určitý cenovo dostupný podiel na konkrétnom aktíve namiesto investovania do drahého celku. Už nie je teda potrebné kupovať tehlu zlata alebo barel ropy. Ale každý sa slobodne rozhodne, aký podiel na danom aktíve získa. Fragamentované vlastníctvo prináša lepšiu diverzifikáciu rizika vďaka schopnosti investovať menšie sumy do jednotlivých aktív. To umožní rozvoj nových trhov, pretože aj ľudia, ktorí majú malý disponibilný príjem budú môcť profitovať z rastu hodnoty aktív.

Krypto ekonomika otvára možnosť obchodovania pre každého, dokonca aj bez bankového účtu. Bariéry vstupu budú čoskoro minulosťou a s nimi aj časy akreditovaných investorov!


Share this article:

divider graphic

Related Articles

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon