Reading:
Najtemnejšie býva vždy pred úsvitom. Alebo: 5 dôvodov prečo investovať do komodít
Share:

Najtemnejšie býva vždy pred úsvitom. Alebo: 5 dôvodov prečo investovať do komodít

avatar
by Ras Vasilisin
25. March 2019
Najtemnejšie býva vždy pred úsvitom. Alebo: 5 dôvodov prečo investovať do komodít

by Ras Vasilisin

Originally published at Trend on March 25, 2019.


Napriek nepriaznivému sentimentu si komoditné trhy zaslúžia pozornosť investorov. Pozrime sa prečo.

Komoditné trhy sa môžu stať investičnou príležitosťou roku 2019. Skrytý potenciál globálneho trhu s komoditami naznačuje komoditný index Bloomberg, ktorý mapuje viac ako 20 komodít od energií, cez poľnohospodárske a potravinárske komodity až po vzácne kovy.

Bloomberg Commodity Index:

 

Od vrcholu v roku 2011 tento index klesol o viac ako 52 %, keď sa investori aj po nedávnom obrate odvrátili od tejto triedy aktív.

Mark Twain raz povedal: “History doesn’t always repeat itself, but it often rhymes.” Voľne preložené: “História sa vždy neopakuje, ale za to sa často rýmuje.” (Čiže neopakujú sa konkrétne rovnaké udalosti, ale vracajú sa udalosti ním podobné).

Ak vezmeme do úvahy fakt, že akcie rástli posledných 10 rokov dlhopisy posledých 8 rokov, tento vývoj sa teraz môže „prerýmovať“ aj do komodít.

Ekonómovia už dokonca tento „rým“ pomenovali ako „teória komoditného super cyklu“ – termín vznikol v období 1990-2008, keď väčšina komodít zaznamenala dvojciferný ročný rast.

Cena ropy počas obdobia “super cyklu” vzrástla o 1062 % a cena medi poskočila o 487 %. Stalo sa tak následkom náhleho rastu dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch v Európe a Ázii po rokoch stagnácie.

Tentoraz síce prírastky z “super cyklu” nemusia byť až také ohromujúce, ako pred 20 rokmi, ale odôvodnenie pre nákup komodít je aktuálne. Prečo?

Tu je päť dôvodov, prečo by mali investori opäť premýšľať o komoditách:

1. Zábezpeka pred rizikami na trhoch

Globálny vývoj je len sotva možné charakterizovať ako pokojný a je takmer isté, že geopolitické udalosti budú v blízkej budúcnosti dominovať aj na trhoch. Ak pridáme prírodné katastrofy, hospodárske krízy, obchodné vojny a trhové problémy, môžeme bezpečne vyhlásiť, že jedinou istotou je neistota. Riziko vzniku podobných udalosti negatívne ovplyvňuje finančné aktíva, ako sú akcie a dlhopisy. Avšak komoditám sa v takomto prostredí darí a môžu pôsobiť ako potenciálna zábezpeka.

2. Diverzifikácia

Výnosy z komodít sa zvyčajne vyvíjajú  v opačnej proporcii voči akciám a dlhopisom. Takže často, keď klesajú ostatné hlavné triedy aktív, komodity naopak rastú. Avšak tento inverzný vzťah nie je dokonalý. Ak by hlavné ekonomiky sveta prudko spomalili, komodity by určite zažili prudký pokles. Napríklad počas recesie v rokoch 2007 – 2009 v USA komodity klesli o 40%.

3. Likvidita

V porovnaní s ostatnými triedami aktív, ako napr. nehnuteľnosti, ponúkajú komodity vysokú likviditu. Okrem spotového obchodovania ich môžete obchodovať v papierovej podobe ako termínované obchody, CFDs (kontrakty na rozdiel) alebo si ich dokonca môžete kúpiť za pomoci krypto mien. Je ľahké nakupovať a predávať komoditu a investori môžu svoju pozíciu uzavrieť akonáhle to uznajú za potrebné.

4. Ochrana proti inflácii

Vývoj komodít je priamo úmerný vývoju zadlženosti. Dlh vlády USA dosiahol 108% HDP a ostatné rozvinuté krajiny nie sú na tom o nič lepšie. Zvyšuje sa aj korporátna zadlženosť. Len v USA dosiahla úroveň zadlženosti podnikov viac ako 45% HDP, čo je dokonca o 40% viac,  ako v priebehu finančnej krízy v roku 2008. Tlačenie peňazí zvyčajne vedie k inflácii a komodity sú jednou z mála tried aktív, ktoré profitujú z inflácie. Preto, mať niekoľko komodít v portfóliu rozhodne nie je na škodu. V ťažkých časoch poskytnú ochranu proti inflácii a pomôžu v boji s trhom.

5. Potenciál pre väčšie výnosy

Komoditné trhy sú volatilné. Veľké výkyvy cien sú bežné. Inteligentní investori môžu využiť tieto cenové výkyvy, aby získali obrovské zisky. V skutočnosti, s prihliadnutím na desaťročie poklesov, silné napätie na geopolitickej scéne a rekordne vysoké zadlženie vlád, firiem i domácností, môže byť práve teraz najvhodnejší čas poobzerať sa po komoditnom portfóliu.

Po dlhých rokoch nedostatočnej výkonnosti a kumulatívnych strát v celkovej výške viac ako 50% sa sentiment voči komoditám rozhodne zhoršil. Napriek tomu vhodný okamih na prehodnotenie postoja investorov k danému aktívu často krát prichádza práve v čase, keď sa jeho sentiment blíži ku dnu.

Noc je veľmi temná, a to môže byť ten najlepší čas na nákup komodít. No kľúčom je správna stratégia.

 


Share this article:

divider graphic

Related Articles

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon