Reading:
Odkiaľ pochádza slovo „peniaze“?
Share:

Odkiaľ pochádza slovo „peniaze“?

avatar
by Ras Vasilisin
19. January 2022
Odkiaľ pochádza slovo „peniaze“?

Odkiaľ pochádza slovo „peniaze“? Počas rímskych čias bol hlavnou mincovňou v Ríme Chrám Juno Moneta, ktorý mal výhľad na Fórum.

Juno Moneta bola predmetom kultu v celom rímskom svete.

Jej meno, Moneta, bolo odvodené z latinského slova „monere“, čo znamená varovať.

Hoci bola pôvodne patrónkou mesta, ktorej úlohou bolo upozorňovať vládcov na nestabilitu, rýchlo sa stala strážkyňou rímskych fondov.

Slová „Money“ a „Mint“ boli v skutočnosti odvodené od jej mena – Moneta.

A mincovňa Moneta fungovala nepretržite. Ako uvádza James DiBiasio vo svojej knihe (ktorú vrelo odporúčam, ak sa zaujímate o históriu peňazí), “preto je slovo „mena“ odvodené z latinského „currere“, čo znamená prúdiť alebo obiehať.”

Je pozoruhodné, že mnohí historici ako Jack Weatherford tvrdia, že peniaze nadobudli od tej chvíle spojenie s božským a hlavne so ženským pohlavím.

Aj preto vo väčšine európskych jazykov majú slová súvisiace s peniazmi ženskú formu. Napríklad la monnaie vo francúzštine, la moneda v španielčine, die markin v nemčine a mohol by som pokračovať.

Kto teda povedal, že ženy nevládnu svetu!


Share this article:

divider graphic

Related Articles

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon