Krypto / Uhlík

Krypto / Uhlík

graphical divider

new TradingView.MediumWidget(
{
„container_id“: „tv-medium-widget“,
„symbols“: [
[
„Carbon“,
„ICEEUR:ECF1!|12m“
]
],
„greyText“: „Quotes by“,
„gridLineColor“: „#e9e9ea“,
„fontColor“: „#83888D“,
„underLineColor“: „#dbeffb“,
„trendLineColor“: „#4bafe9“,
„width“: „100%“,
„height“: „470px“,
„locale“: „en“,
„chartOnly“: false
}
);

Čo je to uhlík?

Množstvo CO2 v atmosfére stúpa bezprecedentným tempom. Miera rastu CO2 za posledné desaťročie je 100 až 200-krát vyššia ako tá, ktorú Zem zažila pri prechode z poslednej doby ľadovej. S cieľom zmierniť hrozby spôsobené zmenami klímy spôsobenými človekom, vyvinuli vedúci predstavitelia životného prostredia, obchodu a politiky rôzne typy mechanizmov. Najviac uznávané mechanizmy a im pripisované najúčinnejšie znižovanie CO2 sú: uhlíková daň a programy na obchodovanie s emisnými kvótami (ETS). Prvý z nich slúži v mnohých krajinách ako dobrý začiatok a ako najnižšia hladina ceny uhlíka, ale účastníci trhu ho vo veľkej miere vnímajú aj ako trest. Ten druhý je prijatý priaznivejšie a slúži ako odmena za zníženie emisií. Stručne povedané, ETS je výrazne lepšie ako daň z uhlíka, vytvára konkurenciu medzi emitentmi a podnecuje nové investície na výskum a vývoj.

Investovanie do uhlíka

Vďaka Parížskej dohode sa programy obchodovania s uhlíkom rozšírili po celom svete. Viac ako 40 krajín sa pri znižovaní svojich emisií spolieha na trhy s uhlíkom. To vysiela pozitívny signál ďalším 100 krajinám, ktoré zvažujú alebo rozvíjajú programy na obchodovanie s emisiami. Na dosiahnutie ambicióznych limitov stanovených v Parížskej dohode musí byť cena uhlíka na oveľa vyšších úrovniach, a preto bude treba čoraz viac obmedzovať prideľovanie emisných povoleniek na trhy s uhlíkom.

Podľa mnohých analytikov cena uhlíka dosiahne do roku 2025 $50 za tonu CO2, čo je takmer desaťnásobný nárast za 7 rokov. Vďaka tomu sú emisné povolenky hodnotnou dlhodobou investíciou. Investiční manažéri fondov Schroders so sídlom v Londýne  nedávno uverejnili štúdiu, v ktorej odhadujú, že ceny uhlíka sa budú musieť zvýšiť na viac ako $100 za tonu, aby sa dosiahla dekarbonizácia v potrebnom rozsahu na splnenie cieľa 2C Parížskej dohody z roku 2015.

Virtuse je prvá obchodná platforma na svete, ktorá umožňuje klientom nakupovať a predávať emisné kvóty v Európe a Ázii. Investori, ktorí hľadajú príležitosti na investovanie na trhoch s uhlíkom, môžu teraz investovať na 90% svetových trhoch s emisiami. Naši špecialisti rozumejú nestabilným a jedinečným trhom s uhlíkom po celom svete a efektívne informujú o stratégiách riadenia rizík.

Vďaka našim 10-ročným skúsenostiam na trhoch s uhlíkom a viac ako 200 miliónom zobchodovaných emisných kvót sa môžeme vyhnúť politickým neistotám, reguláciám a zaistovaniu týchto trhov. Pomáhame a konzultujeme súkromných investorov a spoločnosti v oblasti najlepších hedžových a / alebo investičných stratégií na najrýchlejšie rastúcich komoditných trhoch.

Ako to funguje?

Napríklad spoločnosť A, ktorá investovala do čistejších technológií, predá prebytok povoleniek spoločnosti B, ktorá neinvestovala. Spoločnosť A si môže dovoliť zachovať rovnakú cenu pre koncových zákazníkov kvoli investíciám do čistých technológií a zisku z predaja povoleniek, ale spoločnosť B s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť cenu pre koncového zákazníka zvýšiť . Časom prežijú iba spoločnosti, ktoré vyvinuli správne riešenie. Prinajmenšom to je logika systému ETS. V prípade dane z uhlíka spoločnosti zvyčajne prenášajú náklady priamo na koncových spotrebiteľov. Stručne povedané, uhlíková daň je dobrým odrazovým mostíkom pre budúce ETS, má však ako taká veľké disciplinárne dopady, na druhej strane ETS odmeňuje a motivuje znečisťovateľov, aby znížili svoje emisie.

Obchodovanie s krypto / uhlíkom na Virtuse

S viac ako 12-ročnými skúsenosťami na trhu a 200 miliónmi zobchodovanými tonami, Virtuse Group kombinuje obchodné skúsenosti, inteligentné údaje a bezkonkurenčné znalosti o čínskych, európskych a globálnych trhoch s emisiami, energiou a obnoviteľnými zdrojmi energie. V roku 2010 bola Virtuse priekopníkom v oblasti emisií CO2 v rámci EÚ ETS a stala sa jedným z najväčších sprostredkovateľov emisií v Európe. V roku 2014 sa spoločnosť Virtuse stala prvým zahraničným brokerom v oblasti čínskych ETS na prvej čínskej emisnej burze (CEEX) v Shenzhene a stala sa jedným z najväčších medzinárodných brokerov a obchodníkov v Číne.

Uhlíkový tím Virtuse sa primárne zameriava na dodržiavanie požiadaviek zákazníkov, aby im umožnil efektívne riadiť vypúšťanie emisií CO2. Virtuse ponúka priemyselným klientom prístup na trh s uhlíkom a správu portfólia rôznych uhlíkových produktov. Náš tím ponúka poradenstvo a obchodné stratégie tak, aby vyhovovali všetkým účastníkom trhu vrátane inštitucionálnych aj súkromných investorov. Virtuse poskytuje efektívne riešenia zamerané špeciálne na riadenie a optimalizáciu uhlíkovej pozície a kompletné predajné a obchodné stratégie počas transakcií.

Tri spôsoby obchodovania s uhlíkom

Existujú tri spôsoby obchodovania s kvótami:

  1. Bilaterálne obchodovanie
    Toto je najjednoduchšia forma obchodovania. Je to transakcia typu peer-to-peer medzi dvoma účastníkmi a do obchodu nie sú zapojení žiadni sprostredkovatelia. Hlavnými nevýhodami tohto spôsobu obchodovania sú vysoké transakčné náklady, nízka transparentnosť, vysoká miera rizika zmluvnej strany a nedostatok bezplatných poradenských služieb. Niektoré spoločnosti zaoberajúce sa technológiou blockchain však v súčasnosti pracujú na odstránení týchto nedostatkov.
  2. OTC Broker Trading
    Pri tejto forme obchodovania sprostredkovateľ spája účastníkov trhu a zhromažďuje likviditu na trhu. Klient dostáva bezplatné poradenské služby a náklady sú zvyčajne nízke v porovnaní s inými formami obchodovania. Maklér môže dokonca nakupovať a predávať v mene klienta na burzách uhlíka, ktoré poskytujú vysoký stupeň transparentnosti.
  3. Burzové obchodovanie
    Táto forma obchodovania je pravdepodobne najtransparentnejšia a má najvyššiu úroveň bezpečnosti. Transakčné a administratívne náklady sú však zďaleka najvyššie zo všetkých foriem obchodovania z dôvodu vysokých poplatkov za členstvo a účtovanie. Výmeny emisií spravidla vytvárajú vlády ako prirodzené oligopoly podobné kartelu a mnohokrát vytvárajú veľké prekážky vstupu pre stredných a malých účastníkov. Celkovo je férové povedať, že burzy uprednostňujú veľké korporácie pred menšími a bránia pokroku v obchodovaní na voľnom trhu.

Obchodovanie s krypto uhlíkom

Virtuse Exchange využíva kontrakty DACC (Digital Asset Collateralized Contracts), model, ktorý umožňuje prevádzať kryptomeny na uhlík bez toho, aby ste museli presúvať peniaze z jednej peňaženky do druhej. DACC sa správajú skôr ako stabilný coin, ktorého hodnota sa dá zavesiť na spolahlivú hodnotu USD. Krypto uhlík môžete bez problémov nakupovať, predávať a držať na svojich súkromných kľúčoch.

Druhy uhlíkových obchodov

Spot – Okamžité dodanie

Nákup alebo predaj uhlíkových kvót s okamžitým dodaním má tú výhodu, že riziko protistrany je minimalizované. Pri kúpe uhlíkových kvót si klienti môžu byť istí, že emisné povolenky budú na ich účte podľa dohody. Pri predaji uhlíkových povoleniek je to najrýchlejší spôsob, ako speňažiť svoje uhlíkové aktíva.

Forward -Termínovaný obchod

Forwardový nákup a predaj uhlíkových kvót znamená obchodovanie s týmito certifikátmi v súčasnosti, ale s platbou a dodaním k budúcemu dátumu, stanovenému v čase transakcie. Forwardová cena kontraktu je stanovená v súčasnosti a platba bude realizovaná k budúcemu dátumu, stanovenému v čase transakcie. Výhodou tejto transakcie je presnosť ceny. Transakcie uskutočňované vopred môžu tiež znížiť náklady na financovanie. Obchodovanie v budúcnosti však vystavuje klientov úverovým a trhovým rizikám protistrany.

Futures, swapy, opcie

Trh s uhlíkom pokročil vpred od svojich skromných začiatkov, keď sa obchodovanie s uhlíkom týkalo jednoduchého obchodu medzi dvomi stranami: jednej, ktorá potrebuje povolenky alebo vyrovnanie úveru na splnenie pohladávok, a druhej, ktorá musí ušetriť. Uhlík sa teraz predáva ako nová trieda aktív pre investorov. Špekulatívne obchodovanie namiesto dodržiavania predpisov zmenilo dynamiku trhu s uhlíkom. Na niektorých trhoch sa uhlíkové obchodovanie zdokonalilo a charakter obchodovania sa výrazne zmenil.

Transakcie s futures sa uzatvárajú prostredníctvom špecializovaných burz s uhlíkom. Cena je stanovená v súčasnosti a dodávka a platba emisných kvót bude uskutočnená k budúcemu dátumu, stanovenému v čase transakcie.

Pre zúčtovacie transakcie (okamžité aj forwardové) sa kvóty obvykle vymieňajú za hotovosť. Je to najjednoduchšia forma prevodu emisných kvót a najbežnejšia na trhoch s emisiami. Obchodovanie s futures umožňuje zmierniť vplyv nepriaznivých pohybov cien alebo profitovať z meniacich sa fundamentov dopytu a ponuky ovplyvňujúcich trh. Umožňuje klientom zmierniť alebo zvýšiť cenové riziko spojené s cenami uhlíka.

Swapy sa stali obľúbeným typom transakcií. Na trhoch s uhlíkom napríklad swapy umožňujú jednej strane vymieňať kvóty jedného ročníka za kvóty iného ročníka druhej strany.

Opcie predstavujú malé, ale rastúce percento obchodov na trhu s uhlíkom. Za hlavné hnacie sily rastu na trhoch s opciami sa považujú istenie rizika, vyberanie zisku, zvyšovanie hotovosti a arbitrážne stratégie. Pokračujúce globálne finančné neistoty a obmedzený prístup k lacným pôžičkám sa uvádzajú ako ďalšie faktory pre pokračujúci rast obchodovania s opciami v rámci povolení ETS; opcie môžu poskytnúť zdroj financovania, ak iné financovanie nie je k dispozícii alebo je drahšie.

Otvorenie účtu

Ak chcete obchodovať s uhlíkom na Virtuse Exchange, musíte si otvoriť účet. Trvá to niekoľko minút, je možné to vykonať online a po dokončení registrácie nie je nutné vložit žiadne finančné prostriedky.

Pred uskutočnením prvého obchodu však finančné prostriedky budete musieť vložiť. Vloženie prostriedkov do Virtuse peňaženky je jednoduché – môžete poslať USDT, Bitcoin, ETH alebo čoskoro bude možné vložiť prostriedky aj debetnou alebo kreditnou kartou.

 

 

OBCHODUJ

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon