Reading:
Virtuse Report – Týždeň 27
Share:

Virtuse Report – Týždeň 27

avatar
by Virtuse Admin
8. July 2021
Virtuse Report – Týždeň 27

Citát týždňa

falkvinge citát

Krypto novinky týždňa

  • Ťažobné spoločnosti v oblasti kryptomien sa po vyhostení z Číny obzerajú po iných krajinách. Najčastejšími destináciami sú Kanada, krajiny Južnej Ameriky, Spojené arabské emiráty alebo Kazachstan.
  • Obavy trhu z opatrení Číny voči kryptomenám pozitívne prispeli k zníženiu cien za transakcie a poklesu náročnosti ťažby.
  • Americkí giganti v oblasti finančných služieb Fidelity, Standard Chartered Bank a TP ICAP spolupracujú na zavedení platformy obchodovania s kryptomenami.

Bitcoin ako ho vidíme my

Na grafe bitcoinu sa čoraz jasnejšie vykresľuje formácia obdĺžnika, ktorá obsahuje pohyb ceny medzi dvoma paralelnými líniami ktoré sú väčšinou horizontálne. Podobne ako pri vzore trojuholníkov môže signalizovať otočenie ceny rovnako ako jej pokračovanie. Je dobré zareagovať podľa toho, ktorým smerom sa vydá. 

 

bitcoin

Z ďalších ukazovateľov vyplýva, že Bitcoin je v silnej fáze akumulácie. Zatiaľ čo nováčikovia a retail sa v strachu z poklesu ceny Bitcoinu zbavili, veľkí hráči a firmy pokračujú nákupoch a navyšovaní pozícií.

graph

Čo tvorí naše portfólio

Oproti minulému týždňu si klientske portfóliá polepšili v priemere o 20 percent.

performance SK

Virtuse Stock-to-Flow Model

stock to flow july

Využite náš Stock-to-flow model pre bitcoin, ktorý je postavený na základe kvantitatívnej analýzy holandského inštitucionálneho investora PlanB.

Stock-to-Flow (SF2) model využíva koncept vzácnosti na vyčíslenie hodnoty bitcoinu. SF2 model nie je uplatniteľný len na bitcoin, ale taktiež na zlato, striebro a iné typy aktív, ktoré ľudstvo získava ťažením.

Podľa S2F modelu by súčasná cena bitcoinu mala byť 77 900. Pantera Capital predpokladala, že cena by mala dosiahnuť 115 000 v auguste. Analytik PlanB predpokladá, že do roku 2024 cena bitcoinu dosiahne 228 000.

stock to flow

Aktíva s najväčšou trhovou kapitalizáciou

market cap

Výkonnosť jednotlivých tried aktív (2011-súčasnosť)

Tabuľka sumarizuje výnosy aktív za poslednú dekádu. Vo väčšine rokov všetkým triedam aktív dominuje Bitcoin. Tohtoročnému ‘bull market’ doposiaľ viedli krypto aktíva a komodity. Môžeme vidieť, že aj napriek viac než 50% korekcii, Bitcoin ostáva naďalej najvýnosnejším aktívom.

assets

Naše najnovšie blogy

Ako menové politiky ovplyvňujú našu budúcnosť? Bohatí stále bohatnú

Je bitcoin pyramídová hra? Varovné signály tvrdia jedno a teória väčších bláznov druhé

Bitcoin nad dlhopisy: Prišiel na to už aj zakladateľ najväčšieho hedžového fondu na svete

Čo Elon Musk nevie o uhlíkovej stope bitcoinu

12 citátov od investičných legiend, ktoré zmenia váš názor na volatilitu

Ruky preč od investovania, ak nemáte týchto 5 základných vlastností

Posledná šanca kúpiť akcie Tesly

Polovica svetového bohatstva čoskoro stratí väčšinu svojej hodnoty

Do 10 rokov stratíte 90% svojho majetku

Disclaimer

Tento e-mail je informačný a nepredstavuje investičné odporúčanie, investičné poradenstvo, ponuku na predaj, ani výzvu na nákup akýchkoľvek cenných papierov na burze Virtuse Exchange („Virtuse“) alebo v žiadnom subjekte organizovanom, kontrolovanom alebo riadenom spoločnosťou Virtuse Group, alebo ktoroukoľvek z jej pridružených spoločností, a preto sa na nich nemožno spoliehať v súvislosti s akoukoľvek ponukou alebo predajom cenných papierov. Akákoľvek ponuka alebo výzva môže byť predložená iba na základe dôverného memoranda o súkromnej ponuke (alebo podobného dokumentu), ktoré bude poskytnuté iba kvalifikovaným osobám zodpovedným za účasť na aukcii, a pred investovaním starostlivo preverené.

Cieľom tohto e-mailu je zhrnúť určitý vývoj, články alebo mediálne zmienky týkajúce sa bitcoinu a iných kryptomien a akcií, o ktorých sa Virtuse domnieva, že by mohli byť zaujímavé. Názory vyjadrené v tomto e-maile sú subjektívnymi názormi zamestnancov spoločnosti Virtuse na základe informácií, o ktorých sa predpokladá, že sú spoľahlivé, a ktoré boli získané zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, avšak neexistujú žiadne explicitne vyjadrené záruky, pokiaľ ide o nestrannosť, správnosť, presnosť, primeranosť alebo úplnosť informácií a názorov. Informácie obsiahnuté v tomto e-maile sú aktuálne k dátumu uvedenému na začiatku e-mailu. Spoločnosť Virtuse sa nezaväzuje aktualizovať uvedené informácie.

Účelom tohto e-mailu nie je poskytnúť (a nemali by sa naň spoliehať) účtovné, právne alebo daňové poradenstvo alebo investičné odporúčania. Spoločnosť Pantera a jej riaditelia investovali do niektorých nástrojov diskutovaných v tomto oznámení a v budúcnosti môžu v súvislosti s týmito nástrojmi uskutočniť ďalšie investície, vrátane zaujatia dlhodobých aj krátkodobých postojov, bez ďalšieho oznámenia. 

Dôrazne sa odporúča, aby každý potenciálny investor získal nezávislé poradenstvo v súvislosti s akýmikoľvek investičnými, finančnými, právnymi, daňovými, účtovnými alebo regulačnými otázkami, o ktorých sa tu hovorí. Analýzy a stanoviská obsiahnuté v tomto dokumente môžu vychádzať z predpokladov, že ak dôjde k ich zmene, môžu sa tieto analýzy alebo vyjadrené názory zmeniť. Nič v tomto e-maile nebude predstavovať žiadne vyhlásenie alebo záruku, pokiaľ ide o budúcu výkonnosť akéhokoľvek finančného nástroja, úveru, menového kurzu alebo iného trhového alebo ekonomického opatrenia.

Tento dokument je dôverný a je určený iba pre osobu, ktorej bol poskytnutý. Za žiadnych okolností sa nesmie kópia zobrazovať, kopírovať, prenášať alebo inak predávať inej osobe ako oprávnenému príjemcovi.


Share this article:

divider graphic

Related Articles

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon