Reading:
Zdaňovanie kryptomien
Share:

Zdaňovanie kryptomien

avatar
by Ras Vasilisin
14. March 2022
Zdaňovanie kryptomien

Poslednú dobu čoraz častejšie uvažujem nad tým, ako je naša krajina 100 rokov za opicami. Zaostávame v niektorých prípadoch nielen za západom, ale už aj za východom. A to teraz abstrahujem od vecí ako šírenie a propagovanie dezinformácií, očkovanie proti covidu, či snaha o všelijaké kroky (míľové kroky) späť od jednej nemenovanej pani poslankyne. Vec, na čo teraz narážam, je zdaňovanie a konkrétne zdaňovanie kryptomien.

V roku 2017 slovenský zákon digitálne aktíva poriadne ani nepoznal. A vyzerá to, že to bolo asi lepšie. To, s čím následne v roku 2018 prišla vtedajšia vláda nemá hlavu ani pätu. V tomto sme možno aj „najlepší“ na svete. Podľa mňa žiadna krajina nemá zákon o zdaňovaní kryptomien napísaný tak, že každý daňový poradca si ho vysvetlí inak a nevedia ho vysvetliť (a teda ani poradiť čo s tým) samotní pracovníci daňového úradu.

V prvom rade definícia kryptomeny na Slovensku je takáto: „Virtuálnou menou sa rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.“

Kryptomeny sa na Slovensku majú zdaňovať pri predaji, avšak iba v prípade, že vám pri predaji vzniká výnos. Pokiaľ predávate v strate, tú si nemôžete odrátať od základu dane.

Čítať ďalej


Share this article:

divider graphic

Related Articles

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon