Čítate:
Farmár, ktorý presne predpovedal 100 rokov trhových cyklov
Zdieľajte:

Farmár, ktorý presne predpovedal 100 rokov trhových cyklov

avatar
od Ras Vasilisin
12. mája 2023
Farmár, ktorý presne predpovedal 100 rokov trhových cyklov

Príbeh Samuela Brennera je príkladom toho, že aj nevzdelaný farmár dokáže významne prispieť k dejinám financií a ekonómie.

Ako vášnivý študent finančnej histórie som bol vždy fascinovaný novými príbehmi. Jedným z takých bol pre mňa aj príbeh Samuela Brennera.

Tento americký farmár, narodený v roku 1800, predpovedal viac ako 100 rokov hospodárskych a trhových cyklov, a stojí za takzvaným „Brennerovým cyklom”.

Farmár, ktorý presne predpovedal 100 rokov trhových cyklov

Všetko zlé je na niečo dobré

Ako mnohí aj Brenner prišiel počas finančnej krízy v roku 1873 o všetok svoj majetok.

Avšak na rozdiel od ostatných Brenner túto udalosť otočil vo svoj prospech. Ako to v živote býva, všetko zlé má svoj dôvod a robí nás silnejšími, múdrejšími a odolnejšími.

Rovnako to bolo aj v tomto príbehu.

V reakcii na svoju životnú katastrofu začal vášnivo skúmať príčiny trhových výkyvov, aby pochopil, ako fungujú trhové cykly.

Brennerove proroctvá

A už dva roky na to, v roku 1875, vydal knihu Brennerove proroctvá, v ktorej predpovedal ceny akcií a komodít. Brenner vo svojej knihe dokázal identifikovať rôzne druhy trhových výkyvov, vrátane tých v rokov ťažkých časov a paniky, až po tie počas dobrých časov trhvých bublín.

Dobré časy identifikoval ako časy vysokých trhových nárastov. Podľa neho sú tieto roky najlepším obdobím na predaj akcií a aktív všetkého druhu.

Ťažké časy sú podľa neho tie, v ktorých je potrebné aktíva nakupovať a nepredať ich, kým neprídu roky dobrých časov.

11-ročné solárne cykly

 

Na Brennerovom výskume je fascinujúce to, že svoje závery založil na osobných znalostiach a skúsenostiach s chovom ošípaných a pestovaním kukurice.

Uvedomil si, že mnohé aspekty hospodárstva ovplyvňuje klíma, ktorú pozoroval v 19. storočí.

Bez akýchkoľvek vedeckých údajov si všimol, že klíma má 11-ročné cykly. Jeho hypotézu dnes potvrdzujú aj ekonómovia a vedci, a 11-ročné solárne cykly, ktoré ovplyvňujú úrodu, povodne, či suchá, sú už dnes všeobecne overené a uznávané.

Na základe tohto predpokladu zanalyzoval výrobné ceny rôznych produktov. Odvodil z nich všeobecné pravidlá založené na predpoklade, že klíma vo výraznej miere ovplyvňuje výrobu, dopyt aj ponuku. V grafe z roku 1875, ktorý sám ručne nakresli, vyznačil najvýraznejšie roky prosperity, ale aj hospodárskej depresie.

Ako predpovedal rok 2023?

Tento pradávny prognostik sa v celku presne vyjadril aj k súčasnému roku.

Brenner v dolnej časti grafu, v časti „C“, vyznačil rok 2023 s poznámkou: „Roky ťažkých časov, nízke ceny a dobrý čas na nákup akcií, „rohových pozemkov“, tovaru atď. a držať ich, kým „boom“ nedosiahne roky dobrých časov; potom predať.“

Pri spätnej analýze Brennerových predpokladov je až neuveriteľné, aké boli presné. Aj napriek tomu, že ich zverejnil pred viac ako sto rokmi.

Hoci vedecké kruhy Brennerov výskum stále dostatočne nedocenili, za pravdu mu dala realita. Jeho práca obstála v skúške času a jeho predpovede sú dodnes relevantné.

Na záver

V prvom rade, Brenner po prvýkrát v histórii poukázal na dôležitosť pochopenia trhových cyklov a na to, ako ich môžu ovplyvňovať aj neekonomické faktory.

Avšak najdôležitejšie na Brennerovom príbehu je to, že aj nevzdelaný človek niekedy dokáže oveľa viac ako tí najväčší odborníci.

Neľahké životné skúšky v každom z nás zobúdzajú skrytých géniov. Jediné čo stačí, je nepodľahnúť a využiť ich na vlastné zdokonalenie.

 


Zdieľajte článok:

divider graphic

Súvisiace články

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon