Reading:
Bitcoin: Tento indikátor signalizuje začiatok nového býčieho trhu
Share:

Bitcoin: Tento indikátor signalizuje začiatok nového býčieho trhu

avatar
by Virtusenews
7. February 2023
Bitcoin: Tento indikátor signalizuje začiatok nového býčieho trhu

Nákupný tlak bitcoinu sa naďalej zintenzívňuje a takzvaný zlatý kríž naznačuje, že tento trend by mal dlhodobo pokračovať. 

Zlatý kríž je pojem z technickej analýzy, ktorý sa tvorí, keď sa krátkodobá priemerná cena dostane nad dlhodobú priemernú cenu.To znamená, že ak je krátkodobá cena vyššia ako dlhodobá, sentiment ceny je optimistický a môže to signalizovať nový býčí trh. 

Rozhodnutie Fedu bolo pre bitcoin pozitívom

Fed rozhodol o zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby o 0,25 percenta, čo bolo v súlade s očakávaniami. 

Rozhodnutie malo negatívny vplyv na dolár, ale hodnota BTC vzrástla o 6 percent, čím sa priblížila ku kritickej hranici 25 000 USD. Prelom tejto psychologickej hranice by mohol spustiť signál zlatého kríža.   

Kedy je správny čas na nákup?

Ak sa 50 a 200-dňové kĺzavé priemery pretnú, pre investorov to spustí dôležitý nákupný signál. V skutočnosti to naznačuje začiatok dlhodobého býčieho trendu. 200-dňový kĺzavý priemer totiž naznačuje dlhodobý cenový trend bitcoinu a 50-dňový signalizuje krátkodobý. Priesečník medzi týmito dvoma ukazovateľmi teda prognózuje začiatok silného vzostupného trendu.

Pripomeňme si, že opačný signál, takzvaný smrteľný kríž sa objavil 13. januára 2022. Odvtedy bitcoin (BTC) stratil do konca roka 61 percent svojej hodnoty. 


Aj preto sa dá predpokladať, že po potvrdení zlatého kríža sa BTC môže dostať na úroveň 35 000 USD, to znamená nárast o 60 percent. 

Bitcoin však nežije vo vákuu, geopolitická situácia, vládne regulácie, ale aj prírodné katastrofy môžu tento trend zvrátiť.


Share this article:

divider graphic

Related Articles

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon