Reading:
Virtuse Report: Bitcoin sa odrazil od dna a opäť mieri vysoko
Share:

Virtuse Report: Bitcoin sa odrazil od dna a opäť mieri vysoko

avatar
by Virtuse Admin
26. July 2021
Virtuse Report: Bitcoin sa odrazil od dna a opäť mieri vysoko

Citát týždňa

jack dorsey citat tyzdna

Krypto novinky týždňa

  • Amazon plánuje ešte v tomto roku oficiálne prijať Bitcoin ako možnosť platby.
  • Pieskum Fidelity: Viac ako 50% globálnych inštitucionálnych investorov už alokovalo časť svojich aktív do kryptomien.
  • Bank of America, jedna z najväčších bánk v USA, umožňuje klientom obchodovať s bitcoinovými futures.
  • Počet privátnych klientov, ktorí zvažujú investíciu do bitcoinu, neustále rastie. Potvrdila to CEO divízie wealth managementu banky J. P. Morgan.
  • Bitcoin bol v roku 2020 najobchodovanejšou menou na tradingovej platforme Robinhood.
  • Elon Musk potvrdil, že osobne investoval do bitcoinu a ďalších kryptomien, ale zároveň odmietol akékoľvek manipulácie alebo “dumping” digitálnych mien.

Bitcoin našiel tohtoročné dno a mieri nahor

Na dennej báze sa Bitcoin javí, že ešte nevystúpil z medvedieho trhu. Trhu sa však podľa nás už podarilo nájsť dno. Breakout nad úrovňou 36 675 je veľmi pozitívnym signálom a aj preto sme dokúpili nové pozície.  

Rastúci trend naznačuje aj ukazovateľ Relative Strengh Index (RSI). Ide o indikátor pre momentum, ktorý signalizuje prekúpené alebo prepredané trhy. Na dennom RSI je zreteľné, že rezistencia bola prekonaná, čo ja ďalší pozitívny technický signál. 

bitcoin graph

Zatiaľ čo retail tradične váha, veľkí inštitucionálni investori vedia, že takáto príležitosť v podobe poklesu cien nezvykne trvať dlho. Dokazuje to aj nasledujúci graf, na ktorom vidieť akumuláciu bitcoiu zo strany veľkých hráčov a tzv. smart money. Ukazovateľ Liquid supply ratio jasne ukazuje, že dlhodobí hodleri nakupovali aj pod cenou 30 000 dolárov a stále pokračuju v nákupoch. 

bitcoin graph

Ak sa pozrieme späť do minulosti, je vidieť ako nám tento indikátor pomohol zotrvať v rokoch 2017 a 2018. Okamžite po prepade cien vidíme ako sa hodleri zaktivovali a začali nakupovať bitcoin pri nízkych cenách. Z grafu vidno ako sa tento proces v priebehu času ešte zrýchľoval v niekoľkých po sebe idúcich vlnách. 

bitcoin graph

Odraz ceny Bitcoinu odo dna pokračuje aj po tom, ako sa cena priblížila k hranici 55-týždňového kĺzaveho priemeru. K podobnému výraznému odrazu od kľúčovej hladiny podpory došlo už tretíkrát od roku 2019. Na druhej strane nedávna história ukázala ako to dopadlo, keď takáto kľúčová úroveň nepodržala. Konkrétne to bolo v marci 2020 ako aj v roku 2018, kedy došlo k výraznému prepadu smerom nadol.

bitcoin support

Portfólio Virtuse Wealth

virtuse portfolio

Virtuse Stock-to-Flow Model

virtuse stock to flow

Využite náš Stock-to-flow model pre bitcoin, ktorý je postavený na základe kvantitatívnej analýzy holandského inštitucionálneho investora PlanB.

Stock-to-Flow (SF2) model využíva koncept vzácnosti na vyčíslenie hodnoty bitcoinu. SF2 model nie je uplatniteľný len na bitcoin, ale taktiež na zlato, striebro a iné typy aktív, ktoré ľudstvo získava ťažením.

Podľa S2F modelu by súčasná cena bitcoinu mala byť 77 900. Pantera Capital predpokladala, že cena by mala dosiahnuť 115 000 v auguste. Analytik PlanB predpokladá, že do roku 2024 cena bitcoinu dosiahne 228 000.

stocks

Aktíva s najväčšou trhovou kapitalizáciou

V poradí najväčších aktív podľa trhovej kapitalizácie sa bitcoin opäť vrátil do prvej desiatky, kde strávil väčšinu tohto roka. Potreboval na to len pár dní. Kým v minulom týždni bol na 13. priečke, nový týždeň začínal už na pozície číslo 9.

market cap

Výkonnosť jednotlivých tried aktív (2011 – súčasnosť)

Tabuľka sumarizuje výnosy aktív za poslednú dekádu. Vo väčšine rokov všetkým triedam aktív dominuje Bitcoin. Tohtoročnému ‘bull market’ doposiaľ viedli krypto aktíva a komodity. Môžeme vidieť, že aj napriek viac než 50% korekcii, Bitcoin naďalej ostáva najvýnosnejším aktívom. V roku 2021 sa zatiaľ zhodnotil o takmer 33 percent.

assets

Naše najnovšie blogy

Čo potrebujete vedieť o digitálnom eure? Pre súkromie môže byť katastrofou

Inflácia vzrástla už na nebezpečných päť percent a bude rásť ďalej. Čo robiť a čo nie?

Ako menové politiky ovplyvňujú našu budúcnosť? Bohatí stále bohatnú

Je bitcoin pyramídová hra? Varovné signály tvrdia jedno a teória väčších bláznov druhé

Bitcoin nad dlhopisy: Prišiel na to už aj zakladateľ najväčšieho hedžového fondu na svete

Čo Elon Musk nevie o uhlíkovej stope bitcoinu

12 citátov od investičných legiend, ktoré zmenia váš názor na volatilitu

Ruky preč od investovania, ak nemáte týchto 5 základných vlastností

Posledná šanca kúpiť akcie Tesly

Polovica svetového bohatstva čoskoro stratí väčšinu svojej hodnoty

Do 10 rokov stratíte 90% svojho majetku

Disclaimer

Tento článok je informačný a nepredstavuje investičné odporúčanie, investičné poradenstvo, ponuku na predaj, ani výzvu na nákup akýchkoľvek cenných papierov na burze Virtuse Exchange („Virtuse“) alebo v žiadnom subjekte organizovanom, kontrolovanom alebo riadenom spoločnosťou Virtuse Group, alebo ktoroukoľvek z jej pridružených spoločností, a preto sa na nich nemožno spoliehať v súvislosti s akoukoľvek ponukou alebo predajom cenných papierov. Akákoľvek ponuka alebo výzva môže byť predložená iba na základe dôverného memoranda o súkromnej ponuke (alebo podobného dokumentu), ktoré bude poskytnuté iba kvalifikovaným osobám zodpovedným za účasť na aukcii, a pred investovaním starostlivo preverené.

Cieľom tohto článku je zhrnúť určitý vývoj, články alebo mediálne zmienky týkajúce sa bitcoinu a iných kryptomien a akcií, o ktorých sa Virtuse domnieva, že by mohli byť zaujímavé. Názory vyjadrené v tomto e-maile sú subjektívnymi názormi zamestnancov spoločnosti Virtuse na základe informácií, o ktorých sa predpokladá, že sú spoľahlivé, a ktoré boli získané zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, avšak neexistujú žiadne explicitne vyjadrené záruky, pokiaľ ide o nestrannosť, správnosť, presnosť, primeranosť alebo úplnosť informácií a názorov. Informácie obsiahnuté v tomto článku sú aktuálne k dátumu uvedenému na začiatku článku. Spoločnosť Virtuse sa nezaväzuje aktualizovať uvedené informácie.

Účelom tohto článku nie je poskytnúť (a nemali by sa naň spoliehať) účtovné, právne alebo daňové poradenstvo alebo investičné odporúčania. Spoločnosť Pantera a jej riaditelia investovali do niektorých nástrojov diskutovaných v tomto oznámení a v budúcnosti môžu v súvislosti s týmito nástrojmi uskutočniť ďalšie investície, vrátane zaujatia dlhodobých aj krátkodobých postojov, bez ďalšieho oznámenia. 

Dôrazne sa odporúča, aby každý potenciálny investor získal nezávislé poradenstvo v súvislosti s akýmikoľvek investičnými, finančnými, právnymi, daňovými, účtovnými alebo regulačnými otázkami, o ktorých sa tu hovorí. Analýzy a stanoviská obsiahnuté v tomto dokumente môžu vychádzať z predpokladov, že ak dôjde k ich zmene, môžu sa tieto analýzy alebo vyjadrené názory zmeniť. Nič v tomto článku nebude predstavovať žiadne vyhlásenie alebo záruku, pokiaľ ide o budúcu výkonnosť akéhokoľvek finančného nástroja, úveru, menového kurzu alebo iného trhového alebo ekonomického opatrenia.


Share this article:

Subscribe to Virtuse News
graphical divider
arrow-up icon